Seilasbeskrivelse

Kartet viser i grove trekk hvor seilasen går. Mer detaljert rute bestemmes i forhold til værprognoser rett før seilasen, og presenteres på skippermøtet.

 

Krav og restriksjoner til fartøyene

 • Fartøyet skal være over 9meter lengde.
 • Fartøyet skal være tradisjonelt rigget.
 • Kappseilingen er ikke åpen for fartøy med delt lateralplan.
 • All radiokommunikation skjer på dansk, norsk eller svensk.
 • Fartøyet skal fungerende VHF-radio.
 • Fartøyet skal oppfylle krav til sikkerhet.
 • Det er ikke tillatt å føre spinnaker eller spinnakerlignende seil.
 • Seilasgruppen forbehålder seg retten til å underkjenne påmeldinger fra fartøy, som etter gruppens oppfattning ikke kan betraktes som traditionelle.
Säkerhet:
Det är den enskilde skepparens ansvar att fartyget är utrustat och bemannat för att genomföra seglatsen på ett betryggande sätt under alla väderförhållanden. Minimikravet på räddningsutrustning för de fartyg som ej är underställda statlig kontroll:
 • Godkända räddningsvästar till de ombordvarande samt räddningsflotte enligt nationella krav.
 • Röda fallskärmsljus, tre röda handbloss och två orange rökbloss för dagsignal.
 • Denna utrustning kommer att kontrolleras före start.

Klassindelning:

Fartygen kommer att delas in i klasser enligt traditionell princip, så att minst tre anmälda fartyg kommer att ingå i varje klass under respektive etapp. Handikapp-system tillämpas ej inom eller mellan klasserna. Klassindelningen meddelas fartygen på det inledande skepparmötet för seglatsen.