Påmeldte fartøy

1 -Mohawk II (N)

Mohawk er bygget i England i 1904 av verftet Stowe & Sons. Mohawk ble kjøpt av Oslo KFUM Sjøkorps i 1953, og siden den gang har over 10.000 barn seilt ombord.

Mohawk er en bermudarigget ketch på totalt 92 fot og har fire seil med et totalt areal på 280 m2.

www.sjokorpset.no

 

2 – Atlantica (S)

På 70-talett behövdes det en ny skuta till seglarskolans verksamhet, och år 1979 togs beslutet att en ny kutter skulle byggas åt Seglarskolans vägnar. Atlantica sjösattes 1981, då hade redan över 7 000 arbetstimmar gått åt för arbetet. Fram tills då hade arbetet utförts av de danska timmermännen på Karstensens varv i Skagen. Arbetet med att rigga fartyget blev gjort av seglarskolans eget folk. Den avgörande finansieringen kom från försäkringsbolaget Atlantica, vilket därav också kom att bli skutans namn.

sxkseglarskola.se

 

 

3 – Jens Krogh (DK)

Jens Krogh ble bygget i 1899 hos H.V. Buhls skibsværft i Frederikshavn. Den gikk som som snurrevadskutter i Kattegatt og Nordsjøen helt fra til 1973. Da ble den kjøpt av FDF krets Sæby og restaurert tilbake til slik den så ut oppbrinnelig. I dag seiler fortsatt Jens Krogh for FDF Aalborg søkreds som skoleskip. LOD 18,6m, bredde 5m, dybde 2,2m. Seilareal 231kvm.

www.jenskrogh.dk

 

4 – Kvartsita (S)

Kvartsita ble bygd i 1945 i Råå for å frakte kvarts, derav navnet. Skroget er furu hud på ekespant og hun er rigget som en tomastet slettoppskonnert. Kvartsita drives av foreningen for «För Fulla Segel» på Skaftö. Lengde 23,1m LOA, dybde 2,7m, bredde 6,9m, seilareal 380kvm.

www.kvartsita.se

 

5 – Dyrafjeld (N)

Dyrafjeld ble bygd på Nordmøre i 1889. Opprinnelig var hun rigget som jakt, det vil si med en mast, men i 1918 ble hun rigget om til galeas av praktiske årsaker. I dag drives skoleskipet av Sollerudstranda skole. Dyrafjeld gjennomgår nå en større restaurering. Når Dyrafjeld skal delta på Nordisk Seilas til sommeren blir det med nytt kjølsvin og en rekke andre utbedringer! LOD 23,07m, 6,4m bred og 2,6m dyp. Seilarealet med sine 10 seil satt er 416kvm. Dyrafjeld har et deplasement på 120tonn.

www.dyrafjeld.no

 

6 – Nordland (S)

Nordland ble bygd i Oslo i 1975 på Colin Archers redningsskøytetegninger. Fartøyet er i dag hjemmehørende i Gøteborg. LOD 14m, bredde 4,75m, 2,2m dyp og 120kvm seil.

 

 

7 – Færder (N)

Thor Jensen bygget losskøyta “Færder” (nr. 49) i Porsgrunn i 1897. Færder har i mange år hørt til i Oslo, men ble nylig solgt til Posrgrun hvor den nå har hjemhavn. LOD 11,81m, bredde 4,35m, ca. 2m dyp og 113kvm seil.

https://www.facebook.com/groups/104783022894127/?fref=ts

 

8 – Ulas Minde (N)

Ulas Minde ble bygd i 1898 av Thor Jensen til los Christian Nilsen i Ula. Miles kjøpte båten i 2015, og gleder seg til å delta i Nordisk Seilas for første gang. LOD 12m, bredde 4,5m, dybde 2m og seilareal 120kvm.

https://www.facebook.com/ulasminde/?fref=ts

 

9 – Kvituren (N)

Kvituren ble bygget i 1991 som kopi av RS 22 VARDØ, som bygget i Larvik 1909. Hun er bygget hos Gjerde i Hardanger, både hud, spant og dekk er i malmfuru. Kvituren eies i dag av Axel Sundsvald og er hjemmehørende i Drammen. LOD 14,25m, bredde 4,78m, dybde 2,5m og seilareal 110kvm.

 

10 – Karen Sophie II (N)
Karen Sophie II tilhører Sannidal Speidergruppe, som ligger i Kragerø kommune. Hun er bygd ved Norheimsund yrkesskule i 1989. LOD 9m, bredde 3,4m, dybde 1,5m og seilareal 72kvm.

 

 11 – Laura (S)

Har tillhört norska marinen i Stavanger 1945-1976, därefter i privat ägo. Ulf Sandström, som har båten, har vært med på Nordisk Seilas i en årrekke og er en tøff konkurrent for mange. LOD 12m, bredde 4m, dybde 2m og seilaareal 120kvm.

 

 

12 – Martha (DK)

Stabelafløbning for Martha – eller Helge, som den hed først, skete fra Lindtners Værft i Vejle den 7. februar år 1900. Martha var også hjemmehørende i Marstal en del år, men for det meste har hun hørt hjemme i Vejle, og det gjør hun fortsatt. LOD 20,64m, bredde 5,6m, dybde 2,5m og 325 kvm seilareal.

http://skonnertenmartha.dk/

 

13 – Swan (Shetland)

Swan ble bygd i 1900 i Lerwick på Shetland. Fartøytypen kalles for Fifie og sailing drifters. Det vil si de fisket sild med drivgarn. Swan har fortsatt hjemhavn i Lerwick og kommer over Nordsjøen for å delta på Nordisk Seilas hvert år. LOD 19,81m, bredde 6m, dybde 2,74m og seilaareal 217,4kvm.

www.swantrust.com

 

14 – Johs. Hejlesen (DK)

Fartøjet er bygget på Hans Svendsen’s Skibsbyggeri i Hirtshals og afleveret til fiskeskipper Aksel Hejlesen i 1962 som ”HG 159 Johs. Hejlesen”, og er sandsynligvis det sidste hæk-byggede fiskefartøj (haj-type) der er bygget på dansk værft. Johs.Hejlesen har fortsatt hjemhavn i Hirtshals. LOD 12,95m, bredde 4,35m, dybde 2,08m og støtteseil ¨på 20kvm.

http://www.johs-hejlesen.dk/index.php

 

15 – Bolette (DK)

Bolette ble bygd hos Brd. Nippers i Skagen i 1939 som fiskelkutter. Bolette har hjemhavn i Aalborg. LOD 15m, bredde 4,3m, dybde 2m og seilareal 160kvm.

 

 

16 – Brita Leth (DK)

Skonnerten ”Brita Leth” er et to-mastet skonnert, bygget i Svendborg i 1911 og beregnet til fragtsejlads under sejl. Hun sejler i dag som cherterfartøy.

Brita Leth skal i år igjen seil Nordisk Seilas som “Vennskapsskipet”. Det vil si at det kommer til å seil 12 ungdommer ombord fra Danmark, Sverige og Norge. Mer om prosjektet kommer på egen nettside etterhvert.

brita-leth.dk

 

17 – Mandalay (S)

Mandalay köptes av Göteborgsscouternas Stiftelse våren 1994 för att ge främst utmanarscouter (15-18 år) utbildning i segling och navigation runt om i nordiska farvatten. Därutöver ska skutan användas för ledarvård, utbildning, rekryteringsinsatser m.m. LOD 12,68m, bredd 4,15m, djupgang 2,3m og  122kvm segel.

http://goteborg.scout.se/mandalay/om-mandalay/

 

 

18 – Skibladner II (DK)

Skibladner II’s historie går tilbage til året 1897, hvor den blev bygget i Odense af skibsbygmester Niels Frederik Hansen. Hansen var kendt for at bygge meget fine skibe, og byggede også “Den Store Bjørn”, ålekvasen “Aase” af Middelfart, krydstoldjagten “Viking” af Svendborg. FDF’s Søkorps K39 købte den i 1962. LOD 18,5m, bredde 5,5m, dybde 2,1m og 240kvm sejl.

www.skibladner.dk

 

 

19 – Færd (N)

Færd (ex Reidar) ble bygd hos Røds båtbyggeri i Risør i 1931, for far og sønn Edvindsen på Hvaler. Skøyta gikk hele sitt yrkesaktive liv som reketråler. I 1975 ble Færd bygd om til lystfartøy. LOD 11,5m, bredde 4,25m, dybde 1,85m og 100kvm seil.

 

20 – Jupiter (DK)

MHV 807 Jupiter tilhører Danske Marine Hjemmevernet og er vårt følgefartøy gjennom hele seilasen. LOD 22m, bredde 6m og dybde 2,5m

 

 

21 – Ty (N)

Ty eies og seiler av Tyrilistiftelsen. Seilskøyta Ty ble bygd i 1988 på Stathelle, og regnes som en meget god seiler. LOD 14,95m, bredde 4,36m, dybde 2,2m og 157kvm seil.

www.tyrili.no

 

 

22 – Bifrost (S)

Bifrost ble bygd i København i 1988. Fartøyet har hjemmhavn i Bua, litt nord om Varberg. LOD 12m, bredde 4m, dybde 1,9m og 103kvm seil.