Hva er Nordisk Seilas?

Nordisk Seilas er en seilas for tradisjonelt riggede fartøyer. Man seiler seiler tre etapper og besøker tre vertshavner og en naturhavn. Det er nye vertshavner og naturhavn hvert år, og havnene består i en dansk, en svensk og en norsk havn. Man ankommer en dag, har aktiviteter i nærområdet dag to og seiler videre dag tre. Seilasen legges opp til å være ca. 100nm., og derav ta ca. ett døgn. Detaljene rundt etappen presenteres på skippermøtet rett før seilasen. Fartøyene som deltar skal være mer enn 9m og oppfylle sikkerhetskravene (egen side om sikkerhet). Med oss under hele seilasen har vi et fartøy fra det danske marinehjemmeværnet, HMV Jupiter. HMV Jupiter og dens dyktige besetning er med oss som følgefartøy alle de 10 dager. Fartøyene som deltar er foreningsskip, skoleskip og private fartøy. Arrangementet har fokus på de unge, men det er ingen aldersbegrensninger. Nordisk Seilas er organisert som en forening, og alle som er med å skape Nordisk Seilas jobber ideelt. Har du flere spørsmål knyttet til Nordisk Seilas, send en mail til nordisksejlads@gmail.com