Bli en vertshavn

Ønsker du å få Nordisk Seilas til din havn?

Vertshavnene i Nordisk Seilas varierer hvert år. Det vil si at hvert år har vi nye kommune og vertshavner som tar i mot oss.

Hvem kan søke om å bli vertshavn?

Kommuner med havn i Skagerak og Kattegat kan søke om å bli verthavn for Nordisk Seilas.

Hva kreves for å bli en verthavn?

Vi ønsker oss til havner som er stor nok til å ta oss i mot, men ikke større enn at vi syns i havnebildet. Vertskommunen betaler 50 000kr, og  skal innfri en kriterieliste. Denne kriterielisten inneholder toaletter i havnen, vann på kaia, mulighet for å bunkre diesel osv. Nordisk Seilas er et ideelt arrangement organisert som en forening. Vi som arrangerer dette gjør det frivillig, og de 50 000kr går til å drifte arragementet i helhet. Dvs kostnader til mat og reisegodtgjørelse til de frivillige, leiebil til landgruppe under seilasen, høstmøte, vårmøte, hjelpemiddler i forbindelse med arrangementet osv.

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med oss på nordisksejlads@gmail.com